Uczelnie

Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2
tel. 017 / 865 11 00, fax 017 / 854 12 60

WŁADZE UCZELNI:
JM Rektor - prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
Prorektor ds. ogólnych - prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Jacek Kluska, prof. nadzw.
Prorektor ds. nauczania - prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i regionalnej - dr hab. inż. Aleksander Kozłowski, prof. nadzw.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dziekan - prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański
Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Jan Górski, prof. nadzw.
Prodziekan ds. nauczania - dr hab. inż. Władysław Łakota, prof. nadzw.
Prodziekan ds. ogólnych i rozwoju - dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. nadzw.

Dziekanat - budynek P, ul. Poznańska 2
Godziny przyjęć: codziennie 11.00 - 14.00 (oprócz czwartków)
Budownictwo - pok. nr P-136, tel. 017 / 865 1753
Inżynieria środowiska - pok. nr P-105, tel. 017 / 865 1756
studia zaoczne - pok. nr P-121, tel. wewn. 1248, tel. 017 / 865 1248

Czytelnia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Poznańska 2, budynek. P,
parter, pokój 5, tel. 017 / 865 10 27, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Czytelnia czynna jest: od poniedziałku do piątku 9.00 - 19.00, soboty 9.00 - 13.00

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dziekan - prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Andrzej Tomczyk, prof. nadzw.
Prodziekani ds. nauczania - dr inż. Edward Rejman, dr inż. Paweł Litwin

Dziekanat studiów dziennych specjalności: komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, pojazdy samochodowe, alternatywne źródła i przetwarzanie energii
bud. L-28, pok. 125a, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 - 13.00
tel. 017 / 865 12 05

Dziekanat studiów dziennych, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: organizacja i zarządzanie w przemyśle, informatyka i robotyka, wspomagane komputerowo projektowanie maszyn, kierunek fizyka techniczna, specjalność: fizyczne podstawy diagnostyki i miernictwa, bud. L-28, pok. 120, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 - 13.00
tel. 017 / 865 15 18

Dziekanat studiów dziennych specjalności: lotnictwo i mechatronika, bud. L-28, pok. 121, godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 10.00 - 13.00
tel. 017 / 865 15 10

Dziekanat studiów dziennych kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, bud. L-28, pok. 119, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 - 13.00
tel. 017 / 865-18-20


WYDZIAŁ CHEMICZNY
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dziekan - prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Prodziekan ds. ogólnych i rozwoju - dr hab. inż. Dorota Antos, prof. nadzw.
Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. inż. Roman Petrus
Prodziekan ds. studenckich - dr Janusz Pusz

Dziekanat, budynek H, Aleja Powstańców Warszawy 6,
Technologia Chemiczna, studia dzienne, p. 101b, tel. 017 / 865 12 70
Inżynieria Materiałowa, studia dzienne, p. 101b, tel. 017 / 865 12 70
studia zaoczne, p. 142b, tel. 017 / 865 17 41

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dziekan - dr hab. inż. Kazimierz Buczek, prof. nadzw.
Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Andrzej Kolek, prof. nadzw.
Prodziekan ds. nauczania - dr inż. Jadwiga Płoszyńska
Prodziekan ds. nauczania - dr inż. Jan Rodziński

Dziekanat, ul. W. Pola 2, bud. B, pok. 102...107, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 9.00 - 13.00
Elektrotechnika tel. 017 / 865 12 32
Informatyka tel. 017 / 865 17 64
Elektronika i telekomunikacja tel. 017 / 865 17 65
Pomoc materialna tel. 017 / 865 17 65

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dziekan – dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. nadzw.
Prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. Ludomir Laudański, prof. nadzw.
Prodziekani ds. nauczania – dr Andrzej Gazda, dr inż. Grzegorz Lew

Studia stacjonarne jednolite magisterskie, bud. L-28, pok. 27, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 – 13.00, tel. 017 / 865 16 34
Studia stacjonarne I-go stopnia, bud. L-27, pok. 100B, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 – 13.00, tel. 017 / 865 18 24
Studia stacjonarne II-go stopnia, bud. L-27, pok. 100B, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 – 13.00, tel. 017 865 19 32
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie i I-go stopnia, bud. L-27, pok. 100A, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 9.00 – 13.00, tel. 017 / 865 19 32
Studia niestacjonarne I-go stopnia, bud. L-27, pok. 100A, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 9.00 – 13.00, tel. 017 / 865 16 00
Pomoc materialna studentów studiów niestacjonarnych, bud. L-27, pok. 1A, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 – 13.00, tel. 017 / 865 16 55

Pomoc materialna studentów studiów stacjonarnych, bud. L-27, pok. 1A, godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek 10.00 – 13.00, tel. 017 / 865 19 33

WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dziekan - prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, prof. zwycz.
Prodziekan ds. nauki - dr hab. Jarosław Górnicki, prof. nadzw.
Prodziekan ds. nauczania - dr Anetta Szynal-Liana

Dziekanat, al. Powstańców Warszawy 6, tel. 017 / 854 01 68, 865 17 85

KATEDRA FIZYKI, al. Powstańców Warszawy 6, tel. 017 / 865 14 63, tel./ fax: 017 / 854 11 14


KATEDRA MATEMATYKI, al. Powstańców Warszawy 8, tel. 017 / 854 36 64, 865 13 03


OŚRODEK KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko,
tel./ fax: 017 / 772 21 20, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


AKADEMICKI ZWIĄZEK SZYBOWCOWY POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W BEZMIECHOWEJ, Bezmiechowa Górna 111, 38-600 Lesko, tel. 013 / 46 88 900


UCZELNIANE LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO, ul. W. Pola 2, tel. 017 / 865 11 12, 854 47 91, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


OŚRODEK ALLIANCE FRANCAISE, ul. Podkarpacka 1, tel. 017 / 854 41 52, 865 14 30


KLUB STUDENCKI „PLUS”, ul. Podkarpacka 1a, tel. 017 / 865 13 82, 862 13 81


Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów, tel. 017 / 865 18 35, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://www.prz.rzeszow.pl/euroavia/


Koło Naukowe Studentów Chemii Esprit, http://www.e-chemia.pl/esprit/


Koło Naukowe Informatyków, http://kni.prz.rzeszow.pl/


Koło Naukowe Mostowców, tel./fax. 017 / 854 45 11, http://knm.prz.edu.pl/


Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, www.skpb.rzeszow.prv.pl


Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej, tel. 017 / 865 14 74


BIBLIOTEKA GŁÓWNA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/2, tel./fax 017 / 854 25 33, tel. 017 / 865 12 64, http://www.prz.rzeszow.pl/biblio/biblio.htm
WYPOŻYCZALNIA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/2, bud. F, I piętro, pok. 103, tel. 017 / 854 25 33 *29 lub tel. 017 / 865 15 84
czynna: poniedziałek - piątek: 10 – 18, sobota: 9 - 13
CZYTELNIA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI ORAZ SEKCJA LITERATURY EMIGRACYJNEJ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/2, bud. F, II piętro, pok. 202,
tel. 017 / 854 25 33 *27 lub tel. 017 / 865 12 64 *27
czynna: poniedziałek - piątek: 9.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 13.00
CZYTELNIA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO, al. Powstańców Warszawy 6, bud. H, parter, pok. 87, tel. 017 / 865 13 21, czynna: poniedziałek - piątek: 9.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 13.00
CZYTELNIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA, ul. Poznańska 2, bud. P, parter, pok. 5, tel. 017 / 865 10 27, czynna: poniedziałek - piątek: 9.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 13.00
CZYTELNIA WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA oraz WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MARKETINGU, al. Powstańców Warszawy 8, bud. L, I piętro, pok. 110-113, tel. 017 / 865 13 50, pok. 129A - tel. wew. 1921, czynna: poniedziałek - piątek: 9.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 13.00
Katalog SOWA-WWW, https://katalog.prz.rzeszow.pl/

AKADEMICKIE BIURO KARIER POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
ul. Wincentego Pola 2 bud. A, pokój 310, tel. 017 / 865 13 64, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PRZ, ul. Wincentego Pola 2, tel./fax 017 / 854 11 27, tel. 017 / 865 12 92, http://www.prz.rzeszow.pl/fao/


STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ul. Podkarpacka 1, tel. 017 / 865 15 95, tel./fax. 017 / 854 29 68


AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY, ul. Akademicka 4/1, tel. 017 / 865 16 44


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH, ul. Podkarpacka 1, tel. 017 / 865 13 04, http://www.prz.rzeszow.pl/spnjo/ , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM, ul.Akademicka 6, tel. 017 / 854 01 01,
Studio tel. 017 / 85 40 222, fax 017 / 865 11 85, www.radiocentrum.pl , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PRZ “POŁONINY”, ul. Podkarpacka 1, tel. 017 / 865 15 99, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ul. Akademicka 1/23, tel. 017 / 854 53 10, 865 13 57, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOMY STUDENCKIE:
D.S. „Akapit”, ul. Akademicka 4, tel. 017 / 865-13-66
D.S. „Alchemik”, ul. Poznańska 2B, tel. 017 / 865-15-44
D.S. „Arcus”, ul. Akademicka 6, tel. 017 / 865-15-54
D.S. „Ikar”, ul. Akademicka 6, tel. 017 / 865-15-62
D.S. „Nestor”, ul. Akademicka 3, tel. 017 / 865-13-62
D.S. „Pingwin”, ul. Akademicka 5, tel. 017 / 865-13-95
D.S. „Promień”, ul. Akademicka 1, tel. 017 / 865-15-85
D.S. „Aviata”, Jasionka 915, tel. 017 / 771-33-49

STOŁÓWKA AKADEMICKA, ul. Akademicka 8, tel. 017 / 854 16 14

PRZYCHODNIA AKADEMICKA, ul. Podkarpacka 1, tel. 017 / 854 41 46, godziny przyjęć: 7:30-18:00, www.medyk.rzeszow.pl

POLECAMY

piwnica logo          grota logo2                    Rzeszów portal news                    Mieszkanie w Rzeszowie do wynajęcia