Uczelnie

Uniwersytet Rzeszowski

UNIWERSYTET RZESZOWSKI 

35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c

Centrala tel. +48 17 872 10 00

Fax +48 17 852 20 44

www.univ.rzeszow.pl

 

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY

Dziekanat:   ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

tel.   +48 17 872 17 90

 

Kierunki:

* architektura krajobrazu

* biologia

* rolnictwo

* ochrona środowiska

* technologia żywności i żywienia człowieka

 

 

WYDZIAŁ EKONOMII

Dziekanat:    ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

tel.    +48 17 872 16 02 lub 03

 

Kierunek:

* ekonomia

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Dziekanat:    al. Rejtana 16 B, 35-959 Rzeszów

tel.     +48 17 872 12 04

 

Kierunki:

* filologia polska

* filologia rosyjska

* filologia germańska

* filologia angielska

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Dziekanat:    al. Rejtana 16A, 35-959 Rzeszów

tel.    +48 17 872 11 03

 

Kierunki:

* fizyka techniczna

* edukacja techniczno - informatyczna

* informatyka

 

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Dziekanat:   Warszawska 26 a, 35-959 Rzeszów

 

* fizjoterapia,  tel. +48 17 872 19 43

* pielęgniarstwo,  tel. +48 17 872 19 31

* położnictwo,  tel. +48 17 872 19 31

* ratwnictwo medyczne,  tel. +48 17 872 19 41

* zdrowie publicze spec. elektroradiologia,  tel. +48 17 872 19 41   

* pielęgniarstwo pomostowe pomostowe system ABCD,  tel. +48 17 872 19 43

* położnictwo pomostowe,  tel. +48 17 872 19 31

* zdrowie publiczne,   tel. +48 17 872 19 31

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY

Dziekanat:     ul. Ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów

tel.   +48 17 872 18 05 (do 09)

 

* edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

* pedagogika

 

 

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

Dziekanat:     ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów

tel.   +48 17 872 15 20

 

* administracja

* europeistyka

* prawo     

 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Dziekanat:     ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

tel.   studia stacjonarne  +48 17 872 13 02

studia niestacjonarne  +48 17 872 12 85

 

* archeologia

* historia

* politologia

* socjologia

 

 

WYDZIAŁ SZTUKI

Dziekanat:   36-007 Krasne 32A

tel.   +48 17 872 20 00

 

* grafika

* edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dziekanat:   ul. Towarnickiego 3C, Rzeszów

tel.    +48 17 872 18 42

 

* turystyka i rekreacja

* wychowanie fizyczne

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

Dziekanat:  ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa  

tel.   +48 17 744 56 27

 

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego "Resovia Saltans", ul. Rejtana 16c, tel. +48 17 872 18 76

 

 

Akademicki Związek Sportowy, ul. Kasprowicza 1, tel./fax:  +48 17 862 83 22, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 17 872 18 75

 

 

Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Moniuszki 10, budynek C2, tel. +48 17 872 20 70 lub 71, ul. M. Ćwiklińskiej 2 D, tel. +48 17 872 17 46 (do 49)

 

 

Dział Współpracy z Zagranicą, ul. Rejtana 16 c,  tel/fax. +48 17 872 10 71,  tel. +48 17 872 10 23

 

 

Dział Spraw Studenckich i Akredytacji,  35-959 Rzeszów, tel. +48 17 872 10 24 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pokój 15

 

Biuro Karier, ul. Rejtana 16c, tel. +48 17 872 10 27, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla  Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus", ul. Rejtana 16 C, bud. A3, tel. +48 17 872 12 77

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU, ul. Cegielniana 12, tel. +48 17 872 13 61

tel./fax  +48 17 872 13 73, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://bur.univ.rzeszow.pl/

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU EKONOMII, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. +48 17 872 17 77

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU PRAWA, ul. Dąbrowskiego 17, tel. +48 17 862 50 15

WYPOŻYCZALNIA, ul.Dąbrowskiego 17, tel. +48 17 862 50 15, wew. 21

CZYTELNIA, ul.Dąbrowskiego 60A, tel. +48 17 854 01 37, wew. 22

 

Samorząd Studentów UR, al. Rejtana 16C, pok. 004 B, tel. +48 17 872 10 95

 

AKADEMIKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO:

 

Dom Studenta "Olimp", Rzeszów, tel. +48 17 852 84 11

Dom Studenta "Filon", Rzeszów, ulica Cicha 4, tel. +48 17 854 18 93

Dom Studenta "Laura", Rzeszów, ulica Cicha 2, tel. +48 17 854 18 59

Dom Studenta "Olimp", Rzeszów, ulica Siemieńskiego 17, tel. +48 17 853 92 05

Dom Studenta "Merkury", Rzeszów, Zalesie, tel. +48 17 872 17 59

Dom Studenta "Hilton", Rzeszów, Zalesie, tel. +48 17 872 17 60

Dom Studenta w Weryni, tel. +48 17 744 56 35

 

Klub Studencki" Pod Palmą", ul. Cicha 2, www.palma.rzeszow.pl

Uniwersytet Rzeszowski

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI  uniwersytet-rzeszowski-logo

35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c

Centrala tel. 017 / 872 10 00

Fax 017 /  852 20 44

www.univ.rzeszow.pl

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY

Dziekanat:   ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

tel.   017 / 872 17 90

 

Kierunki:

 

* architektura krajobrazu

* biologia

* rolnictwo

* ochrona środowiska

* technologia żywności i żywienia człowieka

 

 

WYDZIAŁ EKONOMII

Dziekanat:    ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

tel.    017 / 872 16 02 lub 03

 

Kierunek:

 

* ekonomia

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Dziekanat:    al. Rejtana 16 B, 35-959 Rzeszów

tel.     017 / 872 12 04

 

Kierunki:

 

* filologia polska

* filologia rosyjska

* filologia germańska

* filologia angielska

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Dziekanat:    al. Rejtana 16A, 35-959 Rzeszów

tel.    017 / 872 11 03

 

Kierunki:

 

* fizyka techniczna

* edukacja techniczno - informatyczna

* informatyka

 

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Dziekanat:   Warszawska 26 a, 35-959 Rzeszów

 

* fizjoterapia,  tel.(017) 872 19 43

* pielęgniarstwo,  tel. (017) 872 19 31

* położnictwo,  tel. (017) 872 19 31

* ratwnictwo medyczne,  tel. (017) 872 19 41

* zdrowie publicze spec. elektroradiologia,  tel.(017) 872 19 41   

* pielęgniarstwo pomostowe pomostowe system ABCD,  tel. (017) 872 19 43

* położnictwo pomostowe,  tel. (017) 872 19 31

* zdrowie publiczne,   tel. (017) 872 19 31

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY

Dziekanat:     ul. Ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów

tel.    017 / 872 18 05 (do 09)

 

* edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

* pedagogika

 

 

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

Dziekanat:     ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów

tel.    017 / 872 15 20

 

* administracja

* europeistyka

* prawo     

 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Dziekanat:     ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

tel.   studia stacjonarne  017 / 872 13 02

studia niestacjonarne  017 / 872 12 85

 

* archeologia

* historia

* politologia

* socjologia

 

 

WYDZIAŁ SZTUKI

Dziekanat:   36-007 Krasne 32A

tel.     017 / 872 20 00

 

* grafika

* edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dziekanat:   ul. Towarnickiego 3C, Rzeszów

tel.    017 / 872 18 42

 

* turystyka i rekreacja

* wychowanie fizyczne

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

Dziekanat:  ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa  

tel.    017 / 744 56 27

 

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego "Resovia Saltans", ul. Rejtana 16c, tel. 017 / 872 18 76

 

 

Akademicki Związek Sportowy, ul. Kasprowicza 1, tel./fax:  017 / 862 83 22, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kasprowicza 1, tel. 017 / 872 18 75

 

 

Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Moniuszki 10, budynek C2, tel. 017 / 872 20 70 lub 71, ul. M. Ćwiklińskiej 2 D, tel. 017 / 872 17 46 (do 49)

 

 

Dział Współpracy z Zagranicą, ul. Rejtana 16 c,  tel/fax. 017 / 872 10 71,  tel. 017 / 872 10 23

 

 

Dział Spraw Studenckich i Akredytacji,  35-959 Rzeszów, tel. 017 / 872 10 24 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pokój 15

 

Biuro Karier, ul. Rejtana 16c, tel. 017 / 872 10 27, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla  Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus", ul. Rejtana 16 C, bud. A3, tel. 017 / 872 12 77

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU, ul. Cegielniana 12, tel. 017 / 872 13 61

tel./fax  017 / 872 13 73, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://bur.univ.rzeszow.pl/

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU EKONOMII, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. 017 / 872 17 77

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU PRAWA, ul. Dąbrowskiego 17, tel. 017 / 862 50 15

WYPOŻYCZALNIA, ul.Dąbrowskiego 17, tel. 017 / 862 50 15, wew. 21

CZYTELNIA, ul.Dąbrowskiego 60A, tel. 017 / 854 01 37, wew. 22

 

Samorząd Studentów UR, al. Rejtana 16C, pok. 004 B, tel. 017 / 872 10 95

 

AKADEMIKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO:

 

Dom Studenta "Olimp", Rzeszów, tel. 017 / 852 84 11

Dom Studenta "Filon", Rzeszów, ulica Cicha 4, tel. 017 / 854 18 93

Dom Studenta "Laura", Rzeszów, ulica Cicha 2, tel. 017 / 854 18 59

Dom Studenta "Olimp", Rzeszów, ulica Siemieńskiego 17, tel. 017 / 853 92 05

Dom Studenta "Merkury", Rzeszów, Zalesie, tel. 017 / 872 17 59

Dom Studenta "Hilton", Rzeszów, Zalesie, tel. 017 / 872 17 60

Dom Studenta w Weryni, tel. 017 / 744 56 35

 

Klub Studencki" Pod Palmą", ul. Cicha 2, www.palma.rzeszow.pl

 

POLECAMY

piwnica logo          grota logo2                    Rzeszów portal news                    Mieszkanie w Rzeszowie do wynajęcia